OSCAR DE LA RENTA

×

پیغام خطا

فعالیت برند OSCAR DE LA RENTA با مجموعھ ھای ھتلداری 

 

شرکت تولید کننده ی محصولات برند OSCAR DE LA RENTA 

 

Oscar de la Renta، یکی از برند ھای لوکس و برتر جھان بھ شمار می رود. شعبھ ي نیویورك این برند در سال 1965 تأسیس شد کھ علاوه بر مجموعھ ي پوشاک دوختھ شده و آماده ی بانوان، داراي مجموعھ ي کاملی از لوازم مورد استفاده جھت بانوان و عروس، پوشاک بچگانھ، عطر، لوازم آرایشی و ھمچنین تجھیزات خانگي نیز می باشد. 

 

عطریات

عطریات این برند، در سال 1977 بھ مرحلھ ي تولید رسیده است. از آن زمان تاکنون، این برند عطرھای معروف بی شمار دیگری را نیز بھ مجموعھ ي تولیدات خود افزوده است.

دیدگاه و شعار این برند: عطر زدن، کاری لوکس، زیبا و تجمل گرایانھ محسوب می شود. با عطر زدن بھ گونھ ای خود را غرق خیالات و فانتزی ھا خواھید کرد. 

 

مجموعھ تجھیزات ھتلداری

• شامپوی 40 میلی لیتری

• نرم کننده ی 40 میلی لیتری

• شامپوی بدن 40 میلی لیتری

• لوسیون بدن 40 میلی لیتری

• صابون 30 گرمی

• صابون 60 گرمی